Active Members of
Mahanam Sevak Sangha of India

 1. Dr. Utpal Saha, Secretary MSS* of South Calcutta
 2. Mr. Subhash Dutta "Bandhunir", near Nabachakra Crossing, Nabagram, Konnagar, Hooghly
 3. Promod Chandra Das Tezpur, Assam
 4. Sri Sukamal Kanti Saha "Bandhuseba Sadan", 20/37/4 Biplabi Barin Ghosh Sarani, Muraripukur, Ultadanga, Kolkata
 5. Sri Narayan Roy-Karmakar "Jashomati Bhavan", Siliguri
 6. Gopal Saha
  Susanta Saha
  Prasanta Ghosh
  Upen Das
  Bagha Jatin, Kolkata South

  Bhagabati Barui
  Ramgarh, Kolkata South
 7. Bela Palchoudhury
  Ranjit Pal
  Gobinda Pal
  Chittaranjan Guhaniyogi
  Jiban Seal
  Manjari Seal
  Biplab Saha
  Anjali Saha
  Labanya Sarkar
  Janmejoy Kar,
  Kartik Dey
  Jyotsna Dey
  Pratima Chakraborty
  Usha Kar
  Biswajit Pal
  Sudan Sarkar
  Chitta Saha
  Lily Sarkar
  Amitananda Roy
  Kamal Bardhan
  Kalidas Sinha
  Pranati Roy
  Nityananda Sarkar
  Nanigopal Sen
  Biswajit Adhikari
  Jagadish Chanda
  Ranibala Dutta
  Santi Rakshit
  Jalpaiguri
 8. Ratan Rajak
  Nanigopal Roy Karmakar
  Gopal Chakraborty
  Abari Falakata
 9. Santiranjan Sarkar
  Basanti Sarkar
  Palta, Dist. 24-Parganas (N)
 10. MSS Members of Burnpur, Asansol Branch
 11. Arun Sengupta Belur
 12. Manik Saha (Silchar)
  Sukhendu Sekhar Dutta (Karimganj)
  Ashutosh Daschowdhury (Karimganj)
  Bidhan Roy (Karimganj)
  Sishuranjan Das (Bilbari)
  Nilmohon Das (Pakua Gram)
  Adharchandra Das (Panisagar)
  Mahanam Kutir (Dharmanagar)
  Benoy Kumar Debnath (Heilakandi)
  all in Assam
 13. MSS Members of Chakdaha, Nadia
 14. Sabita Agarwal
  Pratima Deb
  Old Malda
  Sribas Nath Mangalbari

* MSS=Mahanam Sevak Sangha